Rendor techniek

Go to content

Main menu

Brand

Zakelijk

Brand

Slachtoffer worden van een brand laat diepe sporen na. Preventie voorkomt menselijk leed en grote schade. Door het treffen van organisatorische en disciplinaire maatregelen kunt u voorkomen dat een allesverwoestende brand uitbreekt. In het ergste geval zorgen de juiste maatregelen ervoor dat de brand in een vroeg stadium wordt gestopt. Vroegtijdige detectie, toegankelijkheid voor de brandweer, aanwezigheid van blusapparatuur, duidelijke vluchtroutes en een veilige opslag voor brandgevaarlijke goederen zijn allemaal urgente zaken bij brandbeveiliging.

Goede banen
Rendor
staat u terzijde bij het treffen van preventiemaatregelen en leidt het overleg met de eisende partijen (verzekering, brandweer, gemeente) in goede banen. Op grond daarvan komt er een duidelijk Programma van Eisen (PvE) op tafel te liggen, waarin vastgelegd is waaraan het branddetectiesysteem moet voldoen. Vervolgens ontwerpen we een installatie die aan alle eisen tegemoet komt.


 
 
Back to content | Back to main menu